מדיניות פרטיות

קבוצת קרסו מוטורס (להלן: "קרסו מוטורס" או "החברה") כהגדרתה בסעיף 6 להלן, מכבדת את פרטיותך כלקוח קרסו מוטורס ו/או כמשתמש באתרים המופעלים על ידי קרסו מוטורס כיבואנית ומפיצה של כלי רכב מדגמי רנו, ניסאן, דאצ'יה, אינפיניטי, צ'רי וציוד מיכאני הנדסי מתוצרת CASE, ATLAS COPCO ו-POWER SCREEN (להלן: "היצרנים") בישראל, והמספקת שירותי טרייד אין ושירותי ליסינג והשכרה, שכתובתם:

(האתרים הנ"ל על כל הדפים הפנימיים שבהם יקראו להלן: "האתרים")

מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת קרסו מוטורס בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות") שקרסו מוטורס אוספת או מקבלת אודותיך ואודות צדדים שלישיים שמידע אודותם נמסר על ידך.

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מ"תנאי השימוש" הזמינים בקישור זה ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. מובהר במפורש שסעיף השיפוט והגבלת האחריות בתנאי השימוש יחולו על מדיניות פרטיות זו.

קרסו מוטורס רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו שינויים במדיניות זו. עדכונים ו/או שינויים במדיניות זו ייכנסו באופן מיידי.